Najvýznamnejšie akcie v jednotlivých mestských častiach za obdobie 2007-2010 / 2015-2018

Radnica uskutočnila významné investičné aktivity celomestského charakteru a zabezpečovala občiansku vybavenosť v jednotlivých mestských častiach.