Zoznam aktivít v mestskej časti Staré mesto

Fotogaléria

rekonštrukcia križovatky
rekonštrukcia križovatky letecký pohľad
vybudovanie nového chodníka cez židovský cintorín
rekonštrukcia okien na MŠ Komenského
rekonštrukcia terasy v jasliach v MŠ Komenského
plynofikácia kotolne v MŠ Čsl. brigády
rekonštrukcia MŠ Čsl. brigády
rekonštrukcia ulice Guothova
vybudovanie nového parkoviska Jilemnického
vybudovanie nového parkoviska Komenského
dopravná výchova na detskom dopravnom ihrisku
multifunkčné ihrisko v ZŠ na Ulici Čsl. brigády
nové priestory Mestkej polície
chránená dielňa na Mestkej polícii
rekonštrukcia vojnového areálu Háj-Nicovô
rekonštrukcia bytovky na ul. 1.mája
rekonštrukcia vnútrobloku na Jilemnického ulici
STOP SHOP
nové parkovisko pri MsÚ
rozšírenie zberného dvora
prístupový chodník k mestskej polícii
detské ihrisko v areáli Pongrácovskej kúrie
oprava detského ihriska na Štefánikovej ulici
komunikácia k bytovke na Ulici 1. Mája
bezbariérová úprava križovatky na Rachmaninovom námestí
výmena okien na budove detských jaslí
úpravy parkoviska na Čsl. brigády
výstavba parkoviska na Štefánikovej ulici
oprava Podtatranského ulice
autobusový prístrešok na Hurbanovej ulici
rekonštrukcia hlavných schodov
merač rýchlosti
bezbariérový výťah v Dome kultúry
nové okná v ZUŠ
rekonštrukcia fontány Metamorfózy
workoutové ihrisko pri ZŠ Čsl. brigády
parkovisko Hurbanova
chodník Čsl. brigády
zastávka Ulica 1. mája
rekonštrukcia mestského úradu
rekonštrukcia fasády, sokla a komína Hodžovej fary
revitalizácia Rázusovho pamätníka
realizácia cykloprístreška pri mestskom úrade
cyklochodník druhá etapa
komplexná rekonštrukcia Pišútovej
ihrisko v prírode na Háji
ihrisko vo vnútrobloku na Ulici 1. mája
rekonštrukcia Kukučínovej
rekonštrukcia Jilemnického 2. etapa
rekonštrukcia Bernolákovej
Jánošíkova záhrada pri Múzeu J. Kráľa
cykloboxy Rohonciho záhrada
nové priestory pre informačné centrum