Robíme kroky proti vyľudňovaniu centra

Založili sme Mikulášsky okrášľovací spolok, ktorý je občianskym združením obyvateľov, priateľov, priaznivcov, odborníkov a inštitúcií zaoberajúcich sa históriou, životným prostredím, kultúrou a tradíciami mesta Liptovský Mikuláš. Cieľom je združovať fyzické a právnické osoby, ktoré sa zaoberajú alebo majú záujem zaoberať sa problematikou skvalitnenia života obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš v jednotlivých oblastiach spoločenského a verejného života.

Budovaním základnej infraštruktúry a prípravou plôch vytvárame podmienky investorom pre oblasť bytovej výstavby, služieb, pre budovanie malých a stredných podnikov. Pravidelne sa stretávame aj s tunajšími podnikateľmi, aby sme diskutovali o potrebách a návrhoch z ich sféry. Vytvorili sme podmienky pre výstavbu ďalších obchodných centier, polyfunkčných domov a bytových komplexov v Liptovskej Ondrašovej, na Kamennom poli a v Palúdzke.  

(roky 2017-2018)

 

 

Nie je nám ľahostajné vyľudňovanie centra mesta. Preto sme iniciovali mnoho krokov, aby sme zlepšili situáciu. Jedným z nich bolo založenie Občianskeho združenia Živé námestie, ktoré začalo hneď od vzniku aktívne pracovať. Podieľame sa na zavedení bezplatnej wi-fi zóny v centre, spolupracujeme na podujatiach, ktoré pritiahli do centra tisícky domácich a návštevníkov – Posledná míľa Liptova, Lampiónový sprievod, Liptovská zabíjačka, Medzinárodný deň žien, Barmanská šou, FIM Rally. Znížili sme daň za umiestnenie terás na symbolickú sumu, zaviedli sme City Bus z Jasnej do centra, ktorý privážal do polovice marca návštevníkov Jasnej do mesta, kde ich čakal program a spolu s domácimi si mohli užiť múzeum, prehliadku centra mesta či ponuky miestnych kaviarní, reštaurácií a zapojených podnikateľských subjektov.

 

Pravidelne sa stretávame s podnikateľmi, aby sme diskutovali o potrebách a návrhoch z tejto sféry. Vydali sme propagačný materiál, na ktorom sú vyznačené pamätihodnosti, možnosti parkovania a tiež prevádzky v historickom centre.

 

Daň z ubytovania môžu ubytovatelia zaplatiť aj cez internet. Spúšťame elektronizáciu oddelenia miestnych daní a poplatkov.

 

V roku 2016 sme pracovali na projekte eGOV mesta Liptovský Mikuláš. Projekt robíme z dôvodu, aby mesto poskytovalo svoje služby elektronicky, prijímalo – odosielalo podania a rozhodnutia cez elektronickú schránku mesta, poskytovalo informačný obsah, publikovalo na elektronickej úradnej tabuli a vo vybraných službách zabezpečilo, že vybavenie podanie sa uskutoční plne elektronicky, teda bez papierovačiek. Pre obyvateľov, ktorí budú mať občiansky preukaz s eID čipom to bude znamenať, že svoje podania môžu realizovať z domu a nebudú musieť navštíviť mestský úrad.
(roky 2015 - 2016)

 

Podpora podnikania a vytváranie nových pracovných príležitostí

 

Stabilnú ekonomiku nášho regiónu pomáhajú vo výraznej miere tvoriť práve podnikatelia a noví investori. Mesto v uplynulom štvorročnom období vytváralo podmienky pre rozvoj ich podnikania a napomáhalo investorom pri vyhľadaní nových lokalít vhodných pre ich činnosť. V Liptovskom Mikuláši sa vďaka tomu vytvorilo viac ako 320 pracovných miest v obchodnom centre južné mesto a ďalších 200 pracovných miest vznikne v obchodnom centre STOP SHOP.


Radnica zabezpečila scelenie pozemkov a pripravila projekt na vybudovanie Hnedého priemyselného parku v katastrálnom území Okoličné. Podali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 6 miliónov eur z eurofondov. Realizácia vybudovania priemyselného parku dá zamestnanie 200 záujemcom o pracovné pozície, v prípade ďalšieho rozvoja parku sa počíta s vytvorením ďalších 300 pracovných miest.

(roky 2007 - 2010)