Zoznam aktivít v mestskej časti Liptovská Ondrašová

Fotogaléria

rekonštrukcia chodníka
chodník po rekonštrukcii
detské ihrisko
rekonštrukcia strechy na MŠ
Liptov Aréna letecký pohľad
rekonštrukcia chodníka Revolučná
výmena podlahy v Kultúrnom dome
rekonštrukcia križovatky Ondrašovská - Požiarnická
ihrisko Mincova
parkovisko materská škola
výstavba oporného múru na cintoríne