Inovovali sme aktivity v mestských častiach

 

Dôstojne si pripomíname okrúhle výročia

Zabezpečili sme rekonštrukciu ihrísk, ktoré boli postavené z nórskych fondov pri ZŠ Miloša Janošku. Oživili sme galerijnú záhradu a revitalizovali priestory Galérie Kolomana Sokola. V roku 2017 sme obnovili dosky s nápismi na Háji. Nechýbalo edukatívne podujatie v podobe komentovaného sprievodu pri výročí Liptovskej stolice. K oživeniu centra prispela módna prehliadka Martina Hrču. V Dome kultúry sme rekonštruovali vstup do bábkovej sály, toalety pre účinkujúcich a osvetlenie vo veľkej sále. Obnovou prešlo hygienické zázemie na futbalových štadiónoch v Palúdzke a v Demänovej. Začali sme s rozsiahlou rekonštrukciou zimného a futbalového štadióna. Dôstojne sme si pripomenuli 750. výročie prvej písomnej zmienky o Vrbici a ocenili sme Kanoe Tatra Klub (klub aj činovníkov) pri príležitosti okrúhlych výročí. V roku 2018 organizujeme mnoho podujatí pri výročiach Mikulášskych prvých májov, vzniku ČSR a ukončení 1. sv. vojny.

V mestskom Múzeu Janka Kráľa sa podarilo obnoviť vstup do expozície Tatrín, markantne sme oživili dianie v Rázusovie dome vo Vrbici, v synagóge pribudol interaktívny sprievodca a v hlavnej expozícii múzea láka turistov zrekonštruovaná Jánošíkova súdna sieň. Všetky expozície múzea sú prístupné počas celého roka. Od roku 2017 sme zatraktívnili centrálne námestie umiestnením klavíra pod arkády, na ktorom si môžu zahrať okoloidúci. Na kostole Zbierka sme inštalovali pamätnú tabuľu obetiam 1. sv. vojny z územia mesta. V roku 2018 postupne obnovujeme pamätník 1. sv. vojny v Ploštíne, pamätník Kolomana Petroviča na nábreží Váhu a pamätník protifašistického odboja na Námestí osloboditeľov. K revitalizácii pamätníka 1. a 2. sv. vojny v Iľanove prispejeme obnovou symbolov.

(2017 - 2018)

 

V mestskom Múzeu Janka Kráľa sme realizovali dôkladnú revíziu zbierkového fondu, ktorý obsahuje vyše 37-tisíc položiek. Obnovili sme časť fasády na priečelí sídelnej budovy, zabezpečili sme odkvapy proti zamŕzaniu inštaláciou vyhrievacieho systému. Zriadili sme nové miesto prvého kontaktu s návštevníkmi. Iniciovali sme opätovné podanie žiadosti na finančnú podporu projektu centrálneho depozitára z eurofondov. Zdokumentovali sme a opísali pamätné tabule, sochy, pomníky a pamätné miesta v Mikuláši za účelom čo najkompletnejšieho zoznamu, ktorý sprístupníme verejnosti na internetovej stránke mesta a vo forme brožúry.

 

Mesto priamo ročne organizuje desiatky kultúrno – spoločenských podujatí – ako Novoročný koncert, Oslobodenie mesta, Celonárodné oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom – 70. výročie, tradičné oslavy pri výročiach 1. mája, Žiadostiach slovenského národa, vstupu Slovenska do EÚ, SNP, Medzinárodného dňa vojnových veteránov, Dňa boja za slobodu a demokraciu, spomienkový a pietny akt počas Pamiatky zosnulých.

 

Inovovali sme aktivity v mestských častiach – Deň Okoličného a Stošíc, Ondrašovská fazuľa, Palúčanský deň. Z ďalších podujatí spomenieme Belopotockého Mikuláš, Deň matiek, Deň rodiny, Mosty Gesharim. Pripravili sme vedeckú konferenciu Sláva šľachetným či prezentáciu regiónu v hlavnom meste s názvom Liptovská kaviareň. Na pôde mesta sme zorganizovali odovzdávanie Ceny Vojtecha Zamarovského, nechýbajú tradičné a kvalitne obsadené Adventné koncerty.

 

Staráme sa a obnovujeme pamiatkové objekty – čistenie a opravy Hája Nicovô, zrekonštruovali sme pamiatkový objekt Pamätník vojakom Červenej armády na Námestí osloboditeľov, v roku 2015 sme vymenili pamätné tabule na Materskej škole v Liptovskej Ondrašovej, na Štúrovej, v Palúdzke a v Demänovej. Mesto zabezpečilo výrobu bronzového odliatku busty generála M. R. Štefánika pred vstupom do Akadémie ozbrojených síl. Zrekonštruovali sme pamätníky v Bodiciach a Iľanove. Inovovali sme fašiangové tradície v meste a mestských častiach – zapojili sme do nich kluby seniorov. V spolupráci s galériou sme oživili Galerijnú záhradu.

 

Obnovujeme infraštruktúru športovísk
V rámci športu sme zaviedli Minibasketbalovú ligu mesta základných škôl, prezentovali mesto v rámci Športovej olympiády partnerských miest v Opave, organizujeme Mestskú športovú olympiádu pre žiakov a študentov. Zabezpečujeme slávnostné otvorenie Národného výstupu na Kriváň. Organizujeme Beh oslobodenia Bodíc, Ondrašovskú horičku, Medzinárodné preteky horských služieb, Veľkú cenu Demänovských jaskýň, Svetový pohár seniorov vo vodnom slalome, Športový deň zdravotne hendikepovaných a ocenenie Športovec roka.
V dvoch etapách sme zrekonštruovali sociálne zariadenia FC 34 Palúdzka. V roku 2015 sme vymenili starú palubovku v telocvični pri krytej plavárni, maľovali sme tiež steny a radiátory telocvične. Ďalšie opravy sme vykonali v šatniach. Skejtpark sa po modernizácii stal jedným z najmodernejších na Slovensku. Čiastočne sme obnovili infraštruktúru v areáli MFK Tatran. Modernizovali sme šatne v ŠK Demänová. Počas zimy sme vytvorili stopu na bežecké lyžovanie v trase existujúceho cyklochodníka, ľadovú plochu na Podbrezinách dostupnú za symbolickú cenu. Pre obyvateľov mesta sme zabezpečili bezplatné lyžovanie na vleku a zjazdovke s osvetlením v Iľanove.

(roky 2015 - 2016)

 

Staráme sa o kultúrne pamiatky

Mesto zodpovedne pristupuje k zachovávaniu kultúrneho dedičstva.
Radnica v uplynulých rokoch zabezpečovala rekonštrukcie viacerých pamiatkových objektov vo vlastníctve mesta. Pripravila projekt na obnovu budov Múzea Janka Kráľa a Pongrácovskej kúrie. Na statické zabezpečenie strechy jedinečnej židovskej synagógy sme poskytli 10 tisíc eur. Taktiež sme zrealizovali rekonštrukciu chodníka v lokalite bývalého židovského cintorína.
Postupne renovujeme národnú kultúrnu pamiatku pamätníka a vojnového cintorína na Háji  Nicovô.
Zrealizovali sme rekonštrukciu drevenej zvonice v Demänovej, ktorá bola zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Zrekonštruovali sme objekt Matice slovenskej na Nábreží Aurela Stodolu, ktorá získala po rokoch konečne vyhovujúce priestory pre svoju činnosť.

Radnica zachovala činnosť Posádkového domu armády, ktorý prenajalo na dva roky, aby tu mohlo  rozvíjať svoju činnosť Kino Nicolaus a viac ako 23 krúžkov, združení a neziskových organizácií.
Realizujeme tradičné mikulášske kultúrne podujatia, ktoré sa tešia obľube tisícok občanov a návštevníkov. Tradičnými podujatiami sa stali Belopotockého Mikuláš, Mikulášske leto, Stoličné dni a Mikulášsky jarmok. Sympatizantov si našlo aj podujatie Mosty Gesharim. Obnovili sme aj tradície konania fašiangov v meste a zemiakarské tradície prostredníctvom podujatia Švábkafest.

Mesto zorganizovalo celoslovenské oslavy významných podujatí, ktoré sú úzko späté s tradíciami a históriou mesta. Najvýznamnejšími boli 160. výročie Žiadostí slovenského národa, 5. výročie vstupu Slovenska do EÚ a 65. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom. Organizácia celoslovenských osláv výrazne prispela k prezentácii mesta v celoslovenskom meradle a k posilneniu národnej identity.

(roky 2007 - 2010)