Kontakt

Podnety k Stratégii rozvoja mesta môžete poslať na adresu:


Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Tel: 044 / 55 65 201, 044 / 55 65 208
l.mikulas(at)mikulas.sk