pamätník

Zoznam aktivít v mestskej časti Bodice

Fotogaléria

rekonštrukcia ulice Potočnej
rekonštrukcia chodníka na cintoríne
oprava povrchu vozovky Bodickej ulice
rekonštrukcia Bodickej s chodníkom
obnova exteriéru kultúrneho domu
komplexná rekonštrukcia pamätníka v Bodiciach