Zoznam aktivít v mestskej časti Podbreziny - Vitálišovce


Fotogaléria

nové futbalové ihrisko s umelým trávnikom
rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa
nová vzduchotechnika v ZŠ J.Kráľa
centrum voľného času
rekonštrukcia športového centra mládeže pri ZŠ J.Kráľa
rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa letecký pohľad
rekonštrukcia cyklochodníka
nové detské ihrisko
vybudovanie Zelenej oázy
výstavba parkoviska Kemi
parkovisko Kemi po rekonštrukcii
rekonštrukcia kotolne na biomasu
rekonštrukcia kotolne na biomasu
rekonštrukcia šatní MFK Tatran
hala na separovanie odpadu
bezbariérový vstup do polyfunkčného objektu
bezbariérová úprava chodníka na Žiarskej ulici
chodník k obchodu na Dubovej ulici
nový chodník pri garážach
nový chodník popri škole
chodník k lávke cez Smrečianku
nové vybavenie detského ihriska
plynofikácia kotolne
oprava lávky pri domove dôchodcov
osvetlenie chodníka na Smrečianskej ulici
osvetlenie parkoviska pred MFK Tatran
parkovisko na Jefremovskej ulici
spomalovač na Agátovej ulici
spomalovač na Brezovej ulici
nová zastávka Podbreziny Juh
podzemné kontajnery Jabloňová Lipová Jefremovská
kultivácia parkoviska pri Garni
doplnenie ihriska pri MŠ Agátik o interaktívne prvky
rekonštrukcia chodníkov vo vnútrobloku Žiarska
chodníky a parkovacie miesta Pod slivkou rekonštrukcia
komplexná rekonštrukcia mosta ponad Smrečianku
rekonštrukcia Senickej